O projektu

Budoucnost

Projekt přístavby tělocvičny a ateliéru je součást významného rozšíření školy Duhovka, které započalo létem 2022 přístavbou celého nového 2. patra.  

Budujeme nové kmenové třídy pro 2. stupeň a s nimi společně zázemí pro učitele. Vznikne i nová studovna s rozsáhlou knihovnou, kde děti budou moci samostatně studovat, relaxovat, trávit volný čas či se účastnit přednášek a workshopů. Některé prostory se opět vrátí zpět 1. stupni, zejména družina. IT nadšence určitě potěší i nový IT room.

Naším snem je dětem postavit i novou tělocvičnu, na jejíž střeše vznikne vzdušná učebna s navazujícími pobytovými terasami. Učebna bude variabilně sloužit jako výtvarný ateliérodborná laboratoř pro výuku chemie, biologie a fyziky. 

Finance

Celkový rozpočet stavby včetně vybavení interiérů je 108 mil. Kč, z toho přístavba nového patra budovy činí cca 60 mil. Kč a nová tělocvična s nástavbou ateliéru a terasami vyjde na 48 mil. Kč. 

Škola má zajištěny prostředky získané kombinací vlastních zdrojů a předjednaného bankovního financování v objemu 65 mil. Kč.

Dalších 43 mil. Kč je třeba pro stavbu tělocvičny.

Tvořeno s respektem k životnímu prostředí i nejhlubšímu smyslu školy, tedy místu vzdělávání, inspirace a života komunity.

OBNOVITELNÉ MATERIÁLY

Co nejvíce materiálů z obnovitelných přírodních zdrojů

Celá nástavba nového 2. patra je vyjma schodišť řešena jako dřevostavba a dřevo je použito též na interiérové vybavení. U přístavby tělocvičny je podíl obnovitelných materiálů takřka 40%. A fasádu tělocvičny i nástavby zateplí kamenná tepelná izolace.

OBNOVITELNÉ MATERIÁLY

Co nejvíce materiálů z obnovitelných přírodních zdrojů

Celá nástavba nového 2. patra je vyjma schodišť řešena jako dřevostavba a dřevo je použito též na interiérové vybavení. U přístavby tělocvičny je podíl obnovitelných materiálů takřka 40%. A fasádu tělocvičny i nástavby zateplí kamenná tepelná izolace.

ZELENÉ STŘECHY

Až 170m² naší střechy se zazelená

Zelená střecha je významným bojovníkem s horkem a pomáhá zmírnit přehřívání budovy. Lépe se udrží příjemná teplota v interiérech a také uspoří náklady na klimatizaci či topení. Pomůže nám i zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. A prospěje i okolí. Zelená střecha pohlcuje hluk, snižuje prašnost a pro obyvatele okolních domů bude příjemná na pohled.

ŠETŘÍME S VODOU

Až 95% vody se bude zasakovat na našem pozemku

Dešťovka, která spadne na pozemku naší školy, už nebude odtékat bez užitku do kanálu. Nově půjdou veškeré srážkové vody ze střech a zpevněných povrchů zahrady přes retenční nádrž do vsakovacího tělesa. Vodu z retenční nádrže využijeme i na zalévání zahrady.

ŠETŘÍME S VODOU

Až 95% vody se bude zasakovat na našem pozemku

Dešťovka, která spadne na pozemku naší školy, už nebude odtékat bez užitku do kanálu. Nově půjdou veškeré srážkové vody ze střech a zpevněných povrchů zahrady přes retenční nádrž do vsakovacího tělesa. Vodu z retenční nádrže využijeme i na zalévání zahrady.

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Podporující myšlení a soustředění

Kombinací zvolených přírodních materiálů, dostatku denního světla, možnosti přirozeného větrání a promyšlených dispozic prostorů vznikne unikátní a přívětivé místo pro studium a studentský život.