Chci přispět

Podpořte školu Duhovka

Stavba nové tělocvičny a ateliéru je díky všem laskavým dárcům finančně zajištěna. I nadále ale můžete přispívat na další rozvoj školy Duhovka buď na dárcovský transparentní účet či na dárcovský běžný účet školy zadáním platebního příkazu nebo přes QR kódy.

Základní škola Duhovka, s.r.o.

DÁRCOVSKÝ TRANSPARENTNÍ ÚČET
6470334002 / 5500
(Raiffeisenbank)
Přispěním na transparentní účet dárce souhlasí se zveřejněním svých osobních ůdajů. 

DÁRCOVSKÝ BĚŽNÝ ÚČET
5754673052 / 5500
(Raiffeisenbank)

Darovat mohou fyzické i právnické osoby. 
Každý dar, jakkoliv veliký, je vítán. Darovat lze i opakovaně, po menších částkách.

Formulář pro odečet daru z daní:

Odečtěte si Váš dar z daní

Váš dar si můžete odečíst ze základu daně. Stále totiž platí možnost odpočtu darů ve výši 30% i pro zdaňovací období 2024 u FO a u PO. Toto zvýšení platilo už v době Covidu a nyní bylo prodlouženo z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině (dle § 1. Zákona č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny).

Dárce - fyzická osoba

  • hodnota darů minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
  • maximálně 15% ze základu daně

Za zdaňovací období roku 2024 lze v souladu s § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% ze základu daně.

Dárce - právnická osoba 

  • hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
  • maximálně 10% ze základu daně
  • odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Za zdaňovací období 2024 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% ze základu daně.

Chcete vystavit darovací smlouvu a potvrzení o daru pro odpočet z daní? Vyplňte prosím tento formulář:

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Staňte se součástí velkého snu, kterému spolu vdechneme život. 
Pro Vaše děti i další generace.

Je pro nás velkým potěšením, že můžeme tělocvičnu pro duhovkové děti postavit hned a nečekat dalších 10 let, než by na ni Duhovka našetřila. 

Duhovka je projekt, který přesahuje jednotlivce a je unikátní díky nadšení, profesionalitě a úsilí stovek úžasných a jedinečných lidí. Děkujeme, že s námi Duhovku tvoříte. Je úžasné vědět, že máme takové dárce, jako jste Vy, po našem boku. 

Moc si Vaší podpory vážíme a všem našim podporovatelům DĚKUJEME!

Vaši
Ivana a Tomáš Janečkovi
zakladatelé Duhovky