Chci přispět

Podpořte školu Duhovka

Na stavbu nové tělocvičny a ateliéru můžete přispět přímo na dárcovský transparentní účet či na dárcovský běžný účet školy zadáním platebního příkazu nebo přes QR kódy.

Základní škola Duhovka, s.r.o.

DÁRCOVSKÝ TRANSPARENTNÍ ÚČET
6470334002 / 5500
(Raiffeisenbank)
Přispěním na transparentní účet dárce souhlasí se zveřejněním svých osobních ůdajů. 

DÁRCOVSKÝ BĚŽNÝ ÚČET
5754673052 / 5500
(Raiffeisenbank)

Darovat mohou fyzické i právnické osoby. 
Každý dar, jakkoliv veliký, je vítán. Darovat lze i opakovaně, po menších částkách.

Formulář pro odečet daru z daní:

GOAL

daruji 1.000.000 Kč a více

HOMERUN

daruji do 1.000.000 Kč

TOUCHDOWN

daruji do 100.000 Kč

Odečtěte si Váš dar z daní

Pokud se chystáte darovat Základní škole Duhovka finanční prostředky na stavbu nové tělocvičny a ateliéru, máte nyní možnost odečíst si ze základu daně vyšší částku. Stále totiž platí možnost odpočtu darů ve výši 30% i pro zdaňovací období 2022 u FO a u PO i za zdaňovací období končící od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Toto zvýšení platilo už v době Covidu a nyní bylo prodlouženo z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině (dle § 1. Zákona č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny).

Dárce - fyzická osoba

  • hodnota darů minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
  • maximálně 15% ze základu daně

Za zdaňovací období roku 2020, 2021 a 2022 lze však v souladu s § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% ze základu daně.

Dárce - právnická osoba 

  • hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
  • maximálně 10% ze základu daně
  • odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2020 do 28. února 2023 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% ze základu daně.

Chcete vystavit darovací smlouvu a potvrzení o daru pro odpočet z daní? Vyplňte prosím tento formulář:

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Staňte se součástí velkého snu, kterému spolu vdechneme život. 
Pro Vaše děti i další generace.

Postavme tělocvičnu pro duhovkové děti hned. Nečekejme dalších 10 let, než na tělocvičnu našetří Duhovka. Věříme, že se nám podaří vybrat potřebných 43 mil. Kč a tělocvičnu pro Vaše děti postavíme již v roce 2023. Fundraisingová kampaň poběží do dubna 2023.

Duhovka je projekt, který přesahuje jednotlivce a je unikátní díky nadšení, profesionalitě a úsilí stovek úžasných a jedinečných lidí. Děkujeme, že s námi Duhovku tvoříte. Věříme tomu, že tělocvičnu a ateliér dokážeme společně postavit.

Moc si Vaší podpory vážíme a všem našim podporovatelům DĚKUJEME!

Vaši
Ivana a Tomáš Janečkovi
zakladatelé Duhovky